Nagrody Rektora 2016/2017

Zgodnie z komunikatem nr 18/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich za rok akademicki 2016/2017 zostałem wyróżniony następującymi nagrodami:

  • Nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe
    • za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł: „A Two-Step Procedure to Measure Representativeness of Internet Data Sources”, w: International Statistical Review
  • Nagrodą indywidualną II stopnia za osiągnięcia organizacyjne
    • za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2016/2017 - za zrealizowanie następujących projektów: przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej „European R Users Meeting 2016 (eRum 2016)”, przygotowanie wniosku dot. dostępu do mikrodanych Eurostat na potrzeby badań naukowych wszystkich pracowników UEP, organizację pięciu wydarzeń w ramach cyku spotkań użytkowników pakietu statystycznego R w Poznaniu (PAZUR), organizację cyklu czterech wykładów otwartych poświęconych Badaniom w Internecie w ramach przedmiotu Badania Internetowe na WIGE, organizację wizyty prof. Risto Lehtonena z Uniwersytetu w Helsinkach, działalność w trzech komisjach wydziałowych

Podstawa prawna

Written on October 13, 2017