Artykuł w JRSS A

Artykuł pt. The use of a three level M-quantile model to map poverty at LAU 1 in Poland przygotowany przez Marchetti, Beręsewicz, Salvati, Szymkowiak i Wawrowski został zaakceptowany do publikacji w Journal of the Royal Statistical Society: Series A (IF 1.852, PM 40).

Written on October 31, 2017