Powołanie do zespołu do spraw statystyki cen nieruchomości

W dniu 20 grudnia 2017 zostałem powołany do Zespołu do spraw statystyki cen nieruchomości przez Prezesa GUS Dominika Rozkruta.

Celem powołania Zespołu jest wsparcie rozwoju statystyki cen nieruchomości. Do zadań Zespołu należy:

 • analiza potrzeb informacyjnych w obszarze statystyki cen nieruchomości,
 • identyfikacja zasobów informacyjnych dla potrzeb prowadzenia monitoringu rynku nieruchomości w Polsce,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prac związanych z badaniem cen na rynku nieruchomości,
 • opracowanie kierunków rozwoju systemów i zasobów informacyjnych dla potrzeb prowadzenia badań dotyczących rynku nieruchomości w Polsce,
 • wyznaczenie kierunków rozwoju badań cen nieruchomości.

Zespoł tworzą pracownicy następujacych jednostek i instytucji:

 • Departament Handlu i Usług Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Departament Mieszkalnictwa, Departament oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
 • Departament Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
 • Departament Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego,
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Written on December 21, 2017