Teaching

Bachelor’s thesis / Seminarium licencjackie

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość języka R,
 • Praca przygotowywana w języku LaTeX lub Markdown oraz w pakiecie bookdown,
 • Samodzielność, chęć nauki, terminowość,
 • Prezentacje postępów co dwa tygodnie podczas seminariów licencjackich.

Kryterium przyjęć:

 • Rozmowa kwalifikacyjna,
 • Prezentacja listy ocen z takich przedmiotów jak matematyka, statystyka, ekonometria.

Poniżej przedstawiam wymagania oraz proponowaną problematykę prac licencjackich

 • Język: Polski / Angielski,
 • Zakres: Teoretyczne, praktyczne (również przy współudziale biznesu),
 • Problematyka:
  • badania internetowe / reprezentatywność:
   • Analiza ofert pracy na portalach internetowych
   • Wynajem lokali mieszkalnych w świetle internetowych źródeł danych
  • pakiety statystyczne:
  • TBA

Calendar for students / Kalendarz dla studentów

2017/2018 – Winter semester / Semestr zimowy

 • Wizualizacja i raportowanie danych statystycznych – sylabus, moodle,

2016/2017 – Summer semester / Semestr Letni

2016/2017 – Winter semester / Semestr zimowy