SKN Estymator

Studenckie Koło Naukowe “Estymator” działa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przy Katedrze Statystyki i liczy aktualnie 15 członków, którzy są studentami studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności Analityka Gospodarcza.

Spotkania koła odbywają się we wtorki, 18:30, sala 423C (sem. letni 2016/2017).

Zapraszam na stronę internetową koła.