Polska Akademia Nauk -- referat zaproszony

W dniu 14 marca 2018 roku na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie wygłosiłem zaproszony referat pt. Przyszłość badań statystycznych wobec potrzeb społecznych i gospodarczych na przykładzie spisu ludności przygotowany wspólnie z dr hab. Elżbietą Gołatą prof. nadzw. UEP.

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie http://www.kne.pan.pl/index.php/konferencja-ewolucja-nauk-ekonomicznych.

Nagranie z konfernecji dostępne jest na portalu YouTube pod tym adresem.

Written on March 15, 2018