Bezpłaty dostęp do danych Eurostat

W czerwcu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został wpisany przez EUROSTAT na listę uznanych jednostek naukowych Oznacza to, że od tej pory pracownicy oraz doktoranci naszej uczelni, mogą wnioskować o bezpłatny dostęp do danych jednostkowych z badań ekonomicznych i społecznych koordynowanych przez Eurostat. Aby ułatwić Państwu pozyskanie danych na potrzeby prowadzonych przez Państwa badań naukowych, zapraszam na spotkanie informacyjne poświęcone procedurze wnioskowania o bezpłatny dostęp do danych z poniższych badań reprezentacyjnych koordynowanych przez Eurostat:

• European Community Household Panel • European Union Labour Force Survey • Community Innovation Survey • European Union Statistics on Income and Living Conditions • Structure of Earnings Survey • Adult Education Survey • European Road Freight Transport Survey • European Health Interview Survey • Continuing Vocational Training Survey • Community Statistics on information Society • Micro-Moments Dataset • Household Budget Survey

Spotkanie odbędzie się 4 października (środa) o godz. 13:30 – 15:00 w Sali 418 A. Plan spotkania:

  1. Krótkie przedstawienie badań reprezentacyjnych do których pracownicy i doktoranci mogą uzyskać dostęp
  2. Omówienie procedury pozyskania danych
  3. Omówienie wniosku oraz potrzebnych dokumentów
  4. Pytania, wnioski i uwagi

Wszelkie szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów i procedury można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata.

Written on September 20, 2017